ARAS

Honorářová situace režisérů a scenáristů pracujících pro ČT

ARAS reflektuje, že honorářová situace režisérů a scenáristů působících v České televizi se stále zhoršuje. Bohužel jednání, která pravidelně s vedením ČT vedou zástupci ARAS, jsou v poslední době neúspěšná, se stále stejnými argumenty. Proto jsme přistoupili k tomu, že budeme vyvíjet tlak z více stran. ARAS nemá žádnou jinou zákonnou možnost tuto situaci napravit, ale i nadále budeme dělat všechno proto, abychom tuto situaci zvrátili.

Aktuální informace o situaci dokumentárního filmu v České televizi najdete zde

 

Zde najdete plné znění dopisů, které byly zaslány Generálnímu řediteli ČT a RADĚ ČT:

 

Shrnutí problému: Zaměstnanci versus OSVČ
Již od roku 1991 jsou všichni tvůrci (režiséři, scénáristé, kameramani, střihači a zvukaři), kteří byli i do té doby zaměstnanci ČT, postupně propuštěni na tzv. volnou nohu, a spolupracují jako OSVČ. Nikdy se na ně nevztahovaly žádné mechanismy valorizace mezd jako na zaměstnance. Zatímco narůstala průměrná mzda v ČR, a tedy ze zákona i mzdy zaměstnanců, honoráře externistů nikoli.

Poslední systémové řešení na základě jednání ARAS proběhlo v roce 2013, kdy bylo nastaveno honorářové rozpětí, ve kterém se honoráře tvůrců pohybovaly. K dalšímu jednání ARAS došlo v roce
2018. Už v té době měly honoráře tvůrců propad 35 % oproti vývoji mezd v ČR. Dosáhli jsme tehdy kompromisní dohody s vedením ČT, a v červenci 2019 došlo k částečnému navýšení spodní hranice pásma honorářů pouze u dokumentaristů.

Od té doby uplynulo dalších 5 let a ARAS opětovně zahájil jednání o „NAROVNÁNÍ HONORÁŘŮ“. Bohužel, stále se opakují stejné argumenty: Rozpočet ČT se nezvýšil, poplatky jsou stále stejné, tedy vám nemůžeme adekvátně navýšit honoráře. Víme, že poplatek ČT není systémově vyřešen, není nijak valorizován a ČT hospodaří se stále stejným objemem financí, zatímco její náklady
několikanásobně stouply. Mzdy zaměstnanců v České republice včetně ČT se každý rok ze zákona valorizují, nikoliv však honoráře.

Průměrná mzda v České televizi byla v roce 2013 – 37 173 Kč, r. 2019 – 43 693 Kč, v r. 2022 už 49 219 Kč. Honoráře tvůrců jsou ale stejné již 10 let, protože nejsou zaměstnanci ČT, ale pracují jako OSVČ. Dochází k absurdním situacím, kdy zaměstnanec, který vydává režisérovi klíče od střižny, má v přepočtu vyšší hodinovou mzdu, než režisér s dlouhou praxí.

Situace mnohých tvůrců je naprosto neudržitelná, přivydělávají si nejrůznějším způsobem, mnohdy mimo svou profesi, protože často nedosáhnou ani na průměrnou mzdu v ČR, v některých případech ani na nejnižší úroveň zaručené mzdy.

Tvůrci nechtějí žádné bonusy, něco navíc, chtějí jen to, co jim náleží, tedy spravedlivou a férovou odměnu za svou práci.

Publikováno: 12. 2. 2024

ARAS

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním udělujete souhlas k zasílání newsletteru ze světa ARAS (elektronické OS) a souhlasíte se Zásadami. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a máte právo na podání námitek proti provádění přímého marketingu.

zavřít