ARAS

Test

Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů je výběrovým spolkem českých profesionálních filmových a televizních režisérů, scenáristů a dramaturgů. Jeho členové usilují o rozvoj svých oborů, autorské kvality a svobody, a ctí pozitivní hodnoty demokratické společnosti. Členové ARAS, při vědomí možností ovlivňovat veřejné mínění, se ve své tvorbě a veřejném vystupování hlásí k vyšší míře společenské odpovědnosti.


Cíle ARAS

 • posilovat a chránit sociální, právní a finanční podmínky autorů ve filmové, televizní a další audiovizuální tvorbě
 • poskytovat odborné poradenství, pomoc a ochranu členům v pracovněprávní a autorskoprávní oblasti
 • zastupovat zájmy členů formou jednání s dalšími profesními asociacemi, organizacemi a orgány veřejné správy, fondy, atp.
 • vyjadřovat se k platným právním normám, týkajícím se oblasti audiovize a spolupracovat na přípravě jejich novelizací s dalšími právnickými a fyzickými osobami
 • podporovat umělecký rozvoj i odborné vzdělávání svých členů
 • podporovat začínající režiséry, scenáristy a dramaturgy
 • podporovat organizování festivalů, přehlídek, kongresů, seminářů, konferencí a dalších aktivit
 • spolupracovat s mezinárodními organizacemi stejného či podobného zaměření.
 • uděluje výroční Cenu ARAS za originální středometrážní debut

Jednání ARAS se řídí stanovami, průběžně jej zastupuje a řídí devítičlenná Rada, která ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy. Alespoň jednou ročně je svolána Valná hromada ARAS, které se mohou účastnit všichni členové.


Rada ARAS

Jednání ARAS se řídí stanovami, průběžně jej zastupuje a řídí devítičlenná Rada, která ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy. Alespoň jednou ročně je svolána Valná hromada ARAS, které se mohou účastnit všichni členové.

Marta Nováková – předsedkyně ARAS

Alena Derzsiová – první místopředsedkyně ARAS

Radim Špaček – druhý místopředseda ARAS

Vojtěch Filčev

Dan Wlodarczyk

Roman Kopřivík

Andrea Culková

Tereza Vejvodová

Vít Janeček


Jak se stát členem?

Členem ARAS se může stát režisér, scenárista nebo dramaturg působící v oblasti audiovizuální tvorby v České republice, získá-li garanci alespoň tří členů ARAS a je-li schválen radou ARAS. K přihlášce (viz. sekce dokumenty)  je nutné přiložit i životopis včetně filmografie. Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@aras.cz 

Co nabizí členství v ARAS?

 • Možnost podílet se na důležitých procesech např. legislativních – připomínkování zákonů, nominace osobností do Fondu kinematografie, Rady ČT a ČRO, grantových komisí MK apod.
 • Aktivně zlepšovat audiovizuální prostředí v ČR.
 • Využití dobrých kontaktů s programovým vedení ČT, TV Nova i TV Prima – sdílení poptávky po konkrétních formátech
 • Využití dobrých vztahů s ostatními profesními asociacemi v oboru – Asociace producentů v audiovizi, Herecká asociace, Asociace českých kameramanů, Asociace českých střihačů a střihaček, Fites…
 • Vzorové autorské smlouvy pro režiséry a scénáristy + manuál, jak se ve smlouvách orientovat.
 • Přednášky a semináře na různá témata spojená s vývojem a výrobou díla.
 • Slevy na vybrané akce pořádané spřátelenými organizace (workshopy).
 • Film industry akreditace se slevou nebo zdarma na většinu tuzemských filmových festivalů.
 • Zprostředkování cenově dostupné právní konzultace v oblasti autorského práva.
 • Sleva na projekce z našich pásem ARAS PROMÍTÁ a ARAS PROVOKACE v Edison Filmhub.
 • Výrazné slevy do více jak 10 vybraných divadel.

 

ARAS

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním udělujete souhlas k zasílání newsletteru ze světa ARAS (elektronické OS) a souhlasíte se Zásadami. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a máte právo na podání námitek proti provádění přímého marketingu.

zavřít