ARAS

Výzva Divácké rady ČT

Rádi bychom vás informovali o výzvě, kterou jsme jako členové Divácké Rady ČT sepsali a rozeslali ministru kultury i výborům Poslanecké sněmovny (Kulturní výbor a Výbor pro mediální záležitosti): 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře.

Na pravidelném zasedání Divácké rady ČT jsme vznesli dotaz, v jakém stádiu je projednávání navýšení koncesionářských poplatků. Důvodem bylo mimo jiné to, že jednotliví zástupci diváků vyslovili svůj názor na TV veřejné služby a na to, co by bylo potřeba pro tyto diváky vyrábět. Dozvěděli jsme se, že v pracovní skupině, která projednává tzv. memorandum ohledně výše poplatků, došlo ke změně a oproti původnímu návrhu navýšení poplatků na 160 Kč, se snížil návrh na 150 Kč. Podobně okleštěno má být i navrhované zvýšení koncesionářských poplatků Českého rozhlasu.

Musíme konstatovat, že nás to všechny pobouřilo. Společenská diskuse se vede o tomto problému již dlouho a rozpočtová situace ČT se od té doby několikanásobně zhoršila. Diváci, které zastupujeme v Divácké Radě toto chápou a uvědomují si, že navýšení o 25 Kč, je v dnešní době naprosto nevýznamné pro jednotlivé diváky, ale zcela zásadní pro budoucnost ČT!
Proto nechápeme toto rozhodnutí a vyzýváme vás, abyste ho přehodnotili a zanechali navýšení poplatků v původní navrhované výši, tzn. 160 Kč! Scházet se více než půl roku a projednávat něco, co se řeší již několik let a je všem zcela zřejmé, a nakonec dojít k řešení, které nic neřeší, nám připadá jako naprosté plýtvání penězi daňových poplatníků!

Chápeme, že je i v našem zájmu, aby byla správně definovaná role a funkce médií veřejné služby a kontrola způsobů jejího naplňování. Ale nemyslíme si, že toto lze „ochránit“ omezením finančních prostředků. Domníváme se, že k tomu slouží Kodex ČT a Rada ČT, jako kontrolní orgán. Proto vás vyzýváme, abyste tento problém řešili v zájmu občanů, které zastupujete, a nenechali zvítězit komerční a politické zájmy některých subjektů! Domníváme se, že je v zájmu nás všech, abychom měli stabilní, nezávislá média veřejné služby, které považujeme za základní pilíř demokracie.

MgA. Alena Derzsiová, místopředsedkyně ARAS

Podepsáni členové Divácké rady ČT:
• Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS
• Herecká asociace
• Federace židovských obcí v ČR
• Akademie múzických umění v Praze
• Syndikát novinářů České republiky
• EDUin – Informační centrum o vzdělávání
• Česká středoškolská unie
• Český PEN klub
• Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR – ASOPS
• Asociace Spisovatelů

 

Výzva ke stažení ZDE

Publikováno: 20. 3. 2024

ARAS

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním udělujete souhlas k zasílání newsletteru ze světa ARAS (elektronické OS) a souhlasíte se Zásadami. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a máte právo na podání námitek proti provádění přímého marketingu.

zavřít