ARAS

PF 2024

Vážení přátelé, kolegové, členové ARAS,

zdravím vás srdečně v novém roce a dovolte mi poněkud osobnější ohlédnutí za rokem starým.

Pravděpodobně jste si nemohli nevšimnout zvýšené aktivity naší asociace. ARAS byl všude! Toto bylo dáno souběhem pečlivé strategie, správných rozhodnutí, inspirujících spoluprací a spousty práce. Zvládnout extrémně narůstající agendu by nebylo možné bez
podpory SFKMG, spřátelených asociací a institucí, profesionálního PR a zejména bez spolehlivé, nad vším bdící tajemnice.

Nebudu vyjmenovávat všechny naše loňské aktivity a dosažené úspěchy, o těch máte přehled z pravidelných zápisů z jednání Rady a z newsletterů (miluju naše newslettery!). Já osobně mám velkou radost z další výzvy SFKMG na Vývoj první verze literárního scénáře, která je určena primárně pro autory a která je nově vyhlašována (díky naší intervenci) dvakrát ročně. Možná drobnost, ale potěší.

Také jsem celkem pyšná na to, jak se nám daří naplňovat jeden z loňských úkolů – edukace mladých tvůrců a studentů filmových škol. S odbornými přednáškami jsme se totiž rozjeli i mimo Prahu a kudy chodíme, tudy šíříme! Osvětu. Kromě toho, že to zní velmi vznešeně a bohulibě (snaha kultivovat audiovizuální prostředí), jedná se z naší strany o pragmatické rozhodnutí: informovaný a zorientovaný tvůrce, který zná svá práva a povinnosti, je, na rozdíl od toho neinformovaného, relevantním a rovnocenným partnerem pro další hráče v audiovizi – producenty, televize a další instituce.

Kvituji, že se ARAS neuzavírá pod hlavičku profesní organizace a reflektuje nezpochybnitelné změny ve společnosti. Naše stanovy hovoří jasně: nejenže „usilujeme o rozvoj svých oborů, autorské kvality a svobody“, ale také „ctíme pozitivní hodnoty demokratické společnosti. Členové ARAS, při vědomí možností ovlivňovat veřejné mínění, se ve své tvorbě a veřejném vystupování hlásí k vyšší míře společenské odpovědnosti“. Osobně bych si ty projevy „společenské odpovědnosti“ představovala výraznější (tíhnu prostě víc k revoluci než k evoluci), na druhou stranu jsem pyšná na fungování Rady, na naše debaty, schopnost se dohodnout, projít sebe/reflexí, přijmout stanovisko tohoto
kolektivního orgánu, i když se rozchází s tím naším osobním.

A co nás čeká v tomto roce? Kromě zavedených a obvyklých akcí a činností (přednášky, projekce, valná hromada, večer ARAS, workshopy, schůze Rady, nominace do různých institucí a orgánů…) se zdá, že rok 2024 bude ve znamení zvýšené aktivity ve dvou konkrétních agendách.

Ta první bude směřovat k České televizi (mnohé zřejmě předznamenala naše jarní iniciativa Za lepší ČT před volbou nového generálního ředitele). Nejenže hned v lednu pokračujeme v úspěšných schůzkách ARAS@TV a začínáme právě Českou televizí, a to hned dvakrát. Nejenže se ARAS aktivně zúčastní konference k novele Zákona o ČT a k nutnosti navýšení koncesionářských poplatků. Především však cítíme, že vzhledem k neúnosné honorářové situaci zejména v dokumentární tvorbě, musíme být mnohem aktivnější ať už ve vyjednávání s vedením ČT, nebo v hledání jiných způsobů, jak donutit management k nápravě stále se zhoršujícího postavení tvůrců v této instituci.

Druhá zásadní agenda tohoto roku je Status umělce. ARAS se stal jedním ze zakládajících členů Kulturní a kreativní federace, a spolu s ostatními asociacemia institucemi budeme pokračovat v tlaku na Ministerstvo kultury, aby konečně praktickými kroky řešilo nedostatečnou ochranu a neuchopitelné postavení tvůrců a pracovníků v kultuře v systému sociálního zabezpečení. Přátelé, závěrem mi dovolte poděkovat za to, že vám není lhostejná situace v naší profesi, ale ani v naší společnosti. To dáváte najevo samotným členstvím v ARAS. Občas ke mně dolehnou dotazy nebo dokonce posměšky kolegů z branže: K čemu mi ten ARAS je? Co z toho budu mít, když budu členem? Co pro mě ARAS může udělat? Tyto otázky jsou naprosto legitimní. Já však navrhuji pootočit perspektivu a zeptat se sám/a sebe: Co mohu já udělat pro ARAS? Vězte, že jakákoliv aktivita, nápad, myšlenka, pomoc se počítá, a nakonec se ukáže, že cokoliv uděláte pro ARAS, uděláte pro kolegy, pro profesi, pro sebe. Proto bych vás ráda vyzvala právě k větší aktivitě. Velmi kvituji váš projevený zájem, když občas zavítáte na naše schůze Rady, když nás upozorníte na problém, týkající se našich profesí, nebo když vymyslíte akci a společně ji pak zrealizujeme. Devítičlenná Rada (pracující bez nároku na odměnu, často na úkor vlastní prácea volného času) na stále narůstající (často velmi komplikovanou) agendu prostě nestačí.  Jen pokud budeme organizovaní a aktivní, pokud budeme vystupovat jednotným hlasem (i když se před tím pohádáme, resp. podiskutujeme), budeme mít patřičnou sílu něco změnit.

Pro začátek můžeme naši organizovanost projevit účastí na Novoročním večírku ARAS 16. ledna v Edison FilmHub, na který vás srdečně zvu a na kterém můžeme spoustu věcí probrat osobně.

Na úplný závěr bych ráda poděkovala svým kolegům v Radě a tajemnici Zuzaně za spolupráci a za důvěru. A vůbec, děkuji ARASu za možnost přispět alespoň nějakým dílem ke zlepšení podmínek pro nás pro všechny.

Přeji nám v tomto smyslu vše dobré v novém roce a těším se na další spolupráci s vámi! Přeji vám zdraví, práci, spokojenost (nebo klidně rozervanost – každému dle jeho potřeb).

Marta Nováková
předsedkyně ARAS

V Praze 1. ledna 2024

Publikováno: 2. 1. 2024

ARAS

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním udělujete souhlas k zasílání newsletteru ze světa ARAS (elektronické OS) a souhlasíte se Zásadami. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a máte právo na podání námitek proti provádění přímého marketingu.

zavřít