ARAS

Naše asociace má novou předsedkyni

Letos v květnu vypršel mandát předsedovi asociace Radimu Špačkovi. Na jeho návrh byla na jednání Rady 17.5. zvolena novou předsedkyní ARAS Marta Nováková.

Jak sama říká „Žádné zásadní změny mým nástupem nečekejte, budeme pokračovat v započaté práci i akcích pro členy a veřejnost. Přednášky, projekce, debaty v rámci filmových festivalů, tradiční Večer ARAS, ale zejména pokračující jednání nad vznikající novelou zákona o audiovizi s důrazem na transformaci SFKMG ve SFA (Státní fond audiovize), a jednání o statusu umělce. S volbou nového ředitele ČT samozřejmě přijdou na řadu další jednání s vedením o pracovních podmínkách autorů v České televizi.“

Děkujeme tímto Radimu Špačkovi za dosavadní práci pro asociaci a nové předsedkyni přejeme mnoho úspěchů.

Publikováno: 8. 6. 2023

ARAS