ARAS

Sčítání autorů a profesionálů filmu a audiovize

ARAS se ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí zapojil do výzkumu pro získání přesných podkladů při vytváření nové legislativy STATUTU UMĚLCE, kterou připravuje Ministerstvo kultury, a která má narovnat pracovně-právní a sociální pozici uměleckých profesí ve volném zaměstnání v kontextu jiných zaměstnání u nás i uměleckých profesí v EU. Výsledky výzkumu budou rovněž sloužit jako jeden z podkladů pro vládní hodnocení dopadů regulace legislativních změn.

Jedním z klíčových vstupů pro vznikající materiál je zpracování dotazníku, se kterým se obracíme na členy i nečleny ARAS, na všechny, kteří jsou činní a alespoň částečně se živí autorsky nebo i v dalších profesích audiovize – prací u filmu, pro televize či další videotvorbou. Čím úplnější a komplexnější obraz o počtu i potřebách nás všech v těchto profesích vznikne, tím větší šance, že nová legislativa povede k přesnějšímu zacílení na zlepšení sociálních a pracovních podmínek v této oblasti – ať už se to týká sociálního a zdravotního zajištění, nebo hledání východisek v čase krizí.

Hlavním pilířem výzkumu byl dotazník pro filmové profesionály ve volných profesích. Bylo nám odesláno téměř tisíc těchto dotazníků, což při velikosti komunity, na kterou jsme se zaměřili, představuje mimořádně obsažná statistická data.

Mimo této sondy proběhly strukturované rozhovory se zástupci jednotlivých profesí, vznikla stručná analýza legislativních předpisů, které mohou být zavedením Statutu umělce dotčeny a další dokumenty.

Děkujeme všem, kteří se do výzkumu zapojili.

Tým ARAS a VÚPSV.

PODROBNĚJI KE STATUTU UMĚLCE:
Na Artalk vyšel dobrý podrobnější text o celé problematice.

Aktualizace: 20.12.2022

 

Publikováno: 7. 12. 2022

ARAS

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním udělujete souhlas k zasílání newsletteru ze světa ARAS (elektronické OS) a souhlasíte se Zásadami. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a máte právo na podání námitek proti provádění přímého marketingu.

zavřít