ARAS

Jihlava 2022 – Dokument mezi společenskou kritikou a lifestylem

Dokument mezi společenskou kritikou a lifestylem

Debata organizovaná ARAS ve spolupráci s MFDF Jihlava na téma prostoru a podmínek pro společensko-kritické dokumenty v Čechách.

Čtvrtek 27. října ve 14:30 hodin, Muzeum Vysočiny – Malovaný sál, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Společenský a zejména společensko-kritický dokument představuje specifickou doménu filmové tvorby, která se neobejde bez zázemí institucí, v Evropském prostoru zejména televizí veřejné služby. V průběhu tvorby potřebuje financování a někdy i právní ochranu (zejména u témat, která jsou ve veřejném zájmu, ale mohou budit odpor různého typu), témata i způsob jejich rozpracování jsou na komplexnější úrovni, než jejich „pokrývání“ v rámci zpravodajství a konečně i uvedení v televizi naplňuje podstatu „společenského“ dokumentu tím, že maximalizuje zespolečenštění jeho tématu a poselství tím, že se distribuuje pro hodně lidí.

Diskuse se zastoupením různých aktérů pořádaná Asociací režisérů, scenáristů a dramaturgů otevře téma zhoršování podmínek pro tvorbu a uvádění těchto filmů a pokusí se pojmenovat problémy, na které naráží tvůrci i instituce, stejně jako hledat a pojmenovat možná východiska. ARAS rovněž představí svoji novou iniciativu u příležitosti blížící se volby GŘ České televize.

Účast přislíbili doktorandka FSV Klára Odstrčilová, která představí svoji reflexi manifestace pojmu „společenský dokument“ v programu ČT; režisérka a pedagožka FAMU Lucie Králová , která se ve své nově vydané knize Rozumět televizi zabývá hlubinami televize a jejích procesů ve vztahu k dokumentárnímu filmu; režisér a producent Vít Klusák má zkušenost s mnohaletým cyklem společensko-kritických dokumentů Český žurnál a popíše na co takový útvar naráží a proč skončil bez náhrady; dokumentarista Tomáš Kratochvíl , promyslí  zkušenost svoji a svého týmu s procesem (ne)vznikání společensko-kritického dokumentárního cyklu v dnešní televizi – jaké problémy a argumenty se objevují, jaká jsou rizika a kde je jejich hranice; zúčastní se rovněž manažer ČT Radomír Šofr, který koordinuje většinu dokumentární tvorby ČT, přítomný bude rovněž předseda ARAS Radim Špaček, spoluautor legedární reflexe zápasu o ČT Bezesné noci (2004) a další lidé sledující náš obor zevnitř nebo z venku.

Nepůjde o klasickou panelovou debatu, spíše o tvořivé setkání s debatními východisky, které věříme na místě dokážeme rozvinout.
Moderuje Vít Janeček.

Publikováno: 23. 10. 2022

ARAS

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním udělujete souhlas k zasílání newsletteru ze světa ARAS (elektronické OS) a souhlasíte se Zásadami. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a máte právo na podání námitek proti provádění přímého marketingu.

zavřít