ARAS

Studie dopadů opatření COVID19 na audiovizuální průmysl a možná řešení

Asociace producentů v audiovizi iniciovala a koordinovala vznik studie dopadů opatření COVID19 na celý audiovizuální sektor. Studie, která obsahuje i návrhy řešení, je ke stažení zde: Analýza dopadů opatření COVID-19 na AV Průmysl a možná řešení.

 

Publikováno: 24. 4. 2020

ARAS