ARAS

Vltava: Žádáme o lepší východiska. Prohlášení Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů (ARAS) k situaci na stanici ČRo Vltava

Neprodloužení smlouvy šéfredaktorovi Vltavy Petrovi Fischerovi tři týdny před koncem roku i jejím vypršením a při všech okolnostech, které tuto záležitost provázejí, považujeme za špatnou zprávu pro rozhlas i pro nás, jeho posluchače.Jsme si vědomi úhlu pohledu, ze kterého má ředitel právo neprodloužit smlouvu svému zaměstnanci, víme o tom, že nese statutární zodpovědnost za nejstarší medium veřejné služby v této zemi, které v kritických momentech dějin mnohokrát stálo na straně demokratické státnosti a kultury a víme o tom, že má své kroky nejspíš pevně přikryté Radou ČRo.

Instituce rozhlasu všaknení jenom firmou, u které lze nadefinovat, že image bezvadného fungování převládá nad transparentností a vnitřním smyslem.

Stanice Vltava je nejblíže té časti posluchačské obce, která je kritická, vyžaduje složitější, komplexnější anebo i hledačské přístupy ke kultuře, realitě a její interpretaci, ale současně také tvoří zázemí tvorby, o kterou se zase zpětněprogram Vltavy opírá.

Vedení rozhlasu se někdy snaží naznačovat, že rozhořčení se týká pouze úzkého okruhu pražské kulturní obce. Ale už jen počet podpisů pod dopisem Za otevřenou Vltavu je vzhledem k posluchačstvu Vltavy statisticky natolik významný, že rozhodnutí tváří v tvář přibývajícím podpisům- když pomineme, kdo je podepsán – nemůže obstát.

Neobstojí ani argumentace čísly poslechovosti, protože změna programu stanice, kterou dosud šéfredaktor Petr Fischer se svým týmem začal provádět, nepřinesla za krátký čas žádné zhoršení, byť dosud ani výrazné zlepšení. Jak se ale ukázalo, šéfredaktor Fischer pracoval v modu ročních smluv, což je tak krátká perioda, která není pro zásadnější změnu směrodatná ani v mnohem menších a jednodušších organismech, než je kulturní kanál.

Ocitáme se v situaci, která se mnoha lidem jeví jako hluboký nerespekt k nejvíce menšinové části instituce rozhlasu. Právě ohrožení menšin vždy indikuje ohrožení rozmanitosti a plurality názorů, a v důsledku ohrožení celku.

Žádáme tímto generálního ředitele René Zavorala i členy Rady Čro, aby překročili dosavadnízpůsob nahlížení na celou záležitost. Žádáme, aby svoji analýzu reálného stavu věcí zakládali i na ohlasu poslucháčů – připojuje se jich čím dál víc – a dali šanci pokračování a rozvinutí koncepce Petra Fischera v jeho vlastním podání.

Žádáme o lepší vychodiska z této krize, prosíme ukažte, že na ně máte!

Děkujeme.

Rada Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů (ARAS)

Alena Derzsiová (místopředsedkyně), Štěpán Hulík, Vít Janeček (místopředseda), David Jařab, Václav Kadrnka, Radim Špaček, Roman Vávra (předseda).

Kontakt: Petr Koza (tajemník ARAS),
e-mail: petr.koza@aras.cz,
tel: 737 520 099

Publikováno: 18. 12. 2018

ARAS

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním udělujete souhlas k zasílání newsletteru ze světa ARAS (elektronické OS) a souhlasíte se Zásadami. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a máte právo na podání námitek proti provádění přímého marketingu.

zavřít