ARAS

Aktuální informace o situaci dokumentárního filmu v České televizi

Z nejnovějších jednání v ČT (květen 2024) vyplývají tyto skutečnosti:

– Vzhledem ke zrušení funkce ředitele ČT2 (i ČT1) neplatí mnohé z koncepce, kterou předestřel Jan Štern na únorové schůzce ARAS@TV (viz níže)!

– Všechny pitchingy a programky jsou přesunuty na podzim.

– ČT čeká, jak dopadne navýšení koncesionářských poplatků.

– Podávat lze náměty do pořadu Fenomény dneška (dříve V širších souvislostech), z nich bude v listopadu vybráno 26, vyrábět se začnou od 1.1.2025.

 

PŮVODNÍ INFORMACE

Text vznikl na základě společného setkání programového ředitele ČT2 Jana Šterna a manažera realizace publicistické, dokumentární a vzdělávací tvorby ČT Petra Morávka se členy ARAS 20.2.2024.

Nová pozice v rámci struktury ČT – programový ředitel ČT2 – má na starost vysílání a výrobu, zadá poptávku, musí být schválena ředitelem programu Milanem Fridrichem.

Jan Štern společně s divizí Obsah (dříve vývoj) – Tereza Polachová a Radomír Šofr, dali dohromady vizi, přesvědčili o ní Milana Fridricha, který ji oficiálně poptal na rok 2025.

 

ČT2 – poptávka na 2025:

A) 40 velkých dokumentů ročně- délka 52 minut pro okno České dokumentární nebe.

Vysílání úterý ve 21:00.

  • především společenská témata (referenční snímek je např. Právo volby – režie Robin Lipo nebo Továrna na psí prachy, zatím neodvysíláno)
  • témata k výročím, portréty i historická témata

Rozpočet těchto dokumentů zůstává max. 500 000 ext. (což je předmětem sporu mezi profesními organizacemi a ČT).

Vývoj těchto hodinovek probíhá jako dosud přes pitching a programovou Radu.

Pokud je rozpočet do 400 tisíc – malá programová Rada, rozpočet vyšší – velká programová Rada.

Tvůrci předkládají náměty přímo kreativním producentům, v ČT je producentský systém. Případné finance na vývoj dojednávají autoři s kreativními producenty individuálně.

Návrh Jana Šterna – každý kreativní producent by měl ročně jednu tzv. divokou kartu, tzn. námět, který prosadí automaticky sám bez schvalování a nese za projekt osobní odpovědnost – zatím neschváleno, pouze v návrhu.

 

B) Dokumenty 26 minut, dříve V širších souvislostech

Toto okno je rozděleno na dvě tematické části – 40 a 40 kusů/rok:

1) FENOMÉNY DNEŠKA – 40 dokumentů o aktuálních společenských tématech. Už jich je dost natočených, začnou se vysílat od března 2024. Další náměty se poptávají průběžně.

Rozpočet se podařilo navýšit – z původně deklarovaných 120-140 000 se bude pohybovat kolem 170 000 ext., ale záleží na náročnosti a na dohodě autora s kreativním producentem. Navýší se honoráře za scénář, kameru, režii, v rámci rozpočtu, nespecifikováno o kolik.

2) tzv. FEEL GOOD dokument – zatím nemá název. Jedná se o krátké minicykly – 3 až 4 díly. Můžou být portréty. Nekonfliktní. Předpokládá se vyšší sledovanost, divák ČT2 se chce dozvídat nové věci, ale nestojí o konflikty. Rozpočet na díl je o něco menší než u Fenoménů dneška, nespecifikováno o kolik. Vysílat se začne na podzim 2024, náměty se poptávají průběžně.

Vývoj „půlhodinovek“ – autor předloží námět kreativnímu producentovi.

Pokud je třeba jej nějak vyvíjet, domluví se na financování a smlouvě. Na každý odsouhlasený vývoj musí být uzavřená smlouva!

Náměty od všech TPS pak jdou hromadně k ředitelce vývoje (divize obsah) -Tereza Polachová. Vznikne předvýběr, který pak dokončí a potvrdí Jan Štern.

Pokud se jedná o veleaktuální téma, dostává námět přednost, je schválen ve zrychleném řízení a co nejdřív se začíná natáčet. Ročně se počítá se 4-5ti takovými „bleskovkami“. (např. již vzniká pořad o člověku, který znásilňoval nevlastní dceru a dostal podmínku)

 

C) Debatní pořad, vysílá se od září 2024

 

 

Vize ČT – poptávka na 2025:

klíčová věc je, zda se zvýší koncesionářské poplatky, pokud ANO:

A) + B) + C)

 

D) nový formát „doku-soap“ zatím poptán vývoj, začátek ve 20:00, cca. 5 až 8 dílů, 2-3 kusy ročně, toto okno by se prokládalo akvizicí (např. Traumacentrum od ITV).

 

E) nový formát „fictional entertainment“ inteligentní reality show (reference: Dovolená v protektorátu) zatím poptán vývoj.

Na webu ČT budou vyvěšeny podrobné informace k tématům poptávaných dokumentů a cyklů včetně referencí.

 

 

KOMUNIKACE V PŘÍPADĚ PROBLÉMU BĚHEM VÝROBY POŘADU.

 Komunikační prostředník pro žánr dokumentární a publicistická tvorba je Petr Morávek.

Pokud nefunguje komunikace mezi autorem a výkonným producentem/ produkcí (smlouvy, honoráře, rozpočet aj.) autoři se obrátí na ARAS zuzana.martincova@aras.cz a ten prostřednictvím P. Morávka problém řeší.

 

Upozornění od dokumentaristů na nejednotnost podmínek v TS Brno a Ostrava.

Tam jsou manažeři realizace (Igor Chvála a Markéta Grossmannová) v hierarchii rovni P. Morávkovi, ale on je v pozici žánrového manažera – dohlíží na realizační a rozpočtové podmínky dokumentární a publicistické tvorby a vše ohledně natáčecí techniky ve všech třech studiích.

V tuto chvíli zatím neví o konkrétních případech jakýchkoli rozdílů v přístupu k autorům v různých televizních studiích, ale o všem by byl rád informován. Autoři ho v případě problému informují prostřednictvím ARAS. Konkrétní případy P. Morávek vyřeší. Podmínky ve studiích Praha, Brno, Ostrava by měly být stejné!

 

Problémy VÝROBA, REALIZACE – řeší Petr Morávek

Problémy VÝVOJ NÁMĚTŮ – řeší divize Obsah (ředitelka Obsahu Tereza Polachová).

 

Dotazy od dokumentaristů:

 Kdo zodpovídá za jednotný způsob podávání námětů a komunikace u různých TPS a napříč studii Praha – Brno – Ostrava?

Petr Morávek: Toto spadá do kompetence Terezy Polachové. V mojí kompetenci je řešit konflikty ohledně smluv, honorářů, rozpočtů, reprízného, techniky.

Jan Štern: S autory mají komunikovat přímo kreativní producenti, nelze to delegovat na dramaturgy.

 

Není škoda, že se u krátkých dokumentů ustupuje od historických témat?

Jan Štern: Můžou být historická témata, pokud se přímo dotýkají nějakého současného společenského fenoménu.

 

Nepoptávají se vůbec žádné vědecké dokumenty? Co třeba AI?

Jan Štern: AI je společenské téma současnosti par excellence, takže dokument v tomto kontextu je vítán. Ale věda jako žánr poptávána není.

 

Můžou se náměty podávat přímo Tereze Polachové nebo Radomíru Šofrovi? Jan Štern: Ne! Podávejte je kreativním producentům, kteří mají dokument v popisu práce. V ČT máme producentský systém.

 

– „Nedej se“ v současné podobě 18timinutové publicistiky má nepravidelný vysílací čas. Diváky to mate, klesá sledovanost.

Jan Štern: To napravím.

 

Volná debata o ČT2:

Typický divák je muž kolem 65 let, který se chce něco dozvědět, ale nestojí o konflikty. Kanál má 4% podíl sledovanosti. To je potřeba si udržet. O víkendech budou dál klasické hrané filmu typu Belmondo. Počítá se s tím, že společensko- kritický dokument srazí sledovanost na polovinu, ale celkový podíl nesmí klesnout ke 2%, to by ohrozilo existenci kanálu. Sledovanost dokumentu: 100.000 diváků = vynikající, 40.000 diváků = špatná.

 

Propagace dokumentárních filmů:

Promo a marketing zadává M. Fridrich + J. Štern – domluví se jak to pojmou, buduje se nový koncept. Je zásadní, aby okna běžela pravidelně ve stejný čas po dlouhou dobu. Pak vzniká divácký návyk a sledovanost jde nahoru.

Toto potvrzuje i Štěpánka Sunková, nová vedoucí marketingu: dobře propagovat se dá pravidelné okno, ne jednotlivé pořady – poznámka Tomáše Kratochvíla.

Jan Štern: Ještě existuje oddělení externí a interní komunikace ČT, který vede Jana Mrákotová. V jejich silách je propagovat jednotlivé dokumenty jako událost, cílit na sítích atd.

Vyjádření od Venduly Krejčové (tiskové mluvčí ČT, spadá pod oddělení komunikace): spravujeme síť X, vydáváme tiskové zprávy a novináře můžeme takto informovat o filmech, na kterých se podílí ČT.

 

Problematika nízkých honorářů a rozpočtů v dokumentární a publicistické tvorbě ČT:

Zástupci ARAS informovali pány Morávka a Šterna, že profesní asociace režisérů + scénáristů + dramaturgů, kameramanů a střihačů sladily svůj postup a v brzké době podají vedení ČT oficiální výzvu k vytvoření společné pracovní skupiny. Ta by měla zpracovat návrhy na honorářové tabulky pro tyto profese. Tyto by měly dospět k dohodě do prázdnin 2024, aby v případě schválení novely zákona o navýšení poplatků, která by vešla v platnost od ledna 2025, začaly platit i nově dojednané honoráře a rozpočty. Asociace však trvají na vytvoření skupiny a dohodě platné od začátku roku 2025 i v případě, že k navýšení financí ČT nedojde.

 

Na závěr debaty zazněla oboustranná vůle po vytvoření platformy – diskusního fóra na stránkách ČT, kde by zaznívalo hodnocení odvysílaných pořadů, tvůrci by mohli pokládat dotazy, televize vyhlašovat poptávku atd. Něco jako „ČT2 obec dokumentaristů“, kde by byla zpětná reflexe, reakce, diskuze.

Publikováno: 27. 6. 2024

ARAS

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním udělujete souhlas k zasílání newsletteru ze světa ARAS (elektronické OS) a souhlasíte se Zásadami. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a máte právo na podání námitek proti provádění přímého marketingu.

zavřít