ARAS

Podzimní „sčítání“ autorů a profesionálů filmu a audiovize

22. 9. 2022

ARAS se ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí zapojil do výzkumu pro získání přesných podkladů při vytváření nové legislativy STATUTU UMĚLCE, kterou připravuje Ministerstvo kultury, a která má narovnat pracovně-právní a sociální pozici uměleckých profesí ve volném zaměstnání v kontextu jiných zaměstnání u nás i uměleckých profesí v EU. Výsledky výzkumu budou rovněž sloužit jako jeden z podkladů pro vládní hodnocení dopadů regulace legislativních změn.

Jedním z klíčových vstupů pro vznikající materiál bude zpracování dotazníku, se kterým se během podzimu 2022 obrátíme na členy i nečleny ARAS, na všechny, kteří jsou činní a alespoň částečně se živí autorsky nebo i v dalších profesích audiovize – prací u filmu, pro televize či další videotvorbou. Čím úplnější a komplexnější obraz o počtu i potřebách nás všech v těchto profesích vznikne, tím větší šance, že nová legislativa povede k přesnějšímu zacílení na zlepšení sociálních a pracovních podmínek v této oblasti – ať už se to týká sociálního a zdravotního zajištění, nebo hledání východisek v čase krizí.

Aktuálně připravujeme dotazník, který budeme rozesílat všem, kteří splňují (nebo se cítí splňovat) výchozí kriteria a jsou (ve vlastním zájmu) se ochotni alespoň jednorázově do této aktivity zapojit.

Pokud nejste členem profesních organizací, které budeme oslovovat via jejich vedení, a chcete, aby Vás dotazník neminul, pošlete nám svůj e-mail, který bude použit výhradně pro jeho zaslání během podzimu 2022.

Aktualizace: 22.9.2022

 

ARAS